TopDev

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU DBA

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Tòa nhà Vietnam Post - Số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Ngành nghề

Logistics

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung