TopDev

Front-end Developer (ReactJS/ AngularJS/ VueJS) | Up to $2,000

Megazone Vietnam Company Limited

Tầng 27 tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Megazone Vietnam Company Limited

Ngành nghề

Phần Mềm, Dịch vụ doanh nghiệp, E-commerce Platforms

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung