TopDev

Full-stack Developer (Java, JavaScript)

CÔNG TY TNHH POSCO DX VIỆT NAM

Main office: Unit 6, 8th floor, Cantavil An Phu, 1 Song Hanh str., Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY TNHH POSCO DX VIỆT NAM

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung