TopDev

[Intermediate] Java Developer

Code Engine Studio

32-34 Nguyễn Bá Học, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Code Engine Studio

Ngành nghề

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Canada

Về chúng tôi

Thông tin chung