TopDev

Lập trình viên Full-Stack (NodeJS, ReactJS)

Spazone

Số 1.106 Toà nhà Sunrise City North tầng 1, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Spazone

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Thông tin chung