TopDev

Mid JavaScript Developer (Mobile Trading Securities)

DaouKiwoom Innovation

AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

DaouKiwoom Innovation

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung