TopDev

[Middle+] Product Designer

Go2Joy Việt Nam

Exworld Building, 5A/2 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Go2Joy Việt Nam

Ngành nghề

Dịch vụ doanh nghiệp, B2B Services

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung