TopDev

Senior iOS Native Engineer (Swift)

ANDPAD

62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ANDPAD

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

Thông tin chung